tin tức
Ban Giám Đốc Bệnh Viện
22-11-2016

 

BS.PHẠM THỊ LÊ

Học vị:          BS CHUYÊN KHOA I NHI

Chức vụ:      TỔNG GIÁM ĐỐC 

                       BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

                                                                                                                                        Sinh Năm: 1956

Bằng cấp chuyên môn và quản lý:

-         Tốt nghiệp bác sĩ Y khoa,ngành Nội Nhi Nhiễm,ĐHYD TP.HCM,năm 1981

-         Tốt nghiệp bác sĩ chuyên Khoa 1,ngành NHI,ĐHYD TPHCM,năm 1992

-         Chứng chỉ Kinh tế Y Tế, ĐH Y Phạm Ngọc Thạch

-         Chứng chỉ Quản lý nhân sự, Học viện hành chánh Quốc gia,TP.HCM

-         Chuyên viên Chính, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ,1999.

Kinh nghiệm Chuyên môn và Quản lý:

-         Bác sĩ điều trị Phòng Cấp cứu BV Đa Khoa Tỉnh Long An,1981-1982

-         Bác sĩ Trưởng Khối điều trị,BV Đa Khoa Thủ Thừa, Tỉnh Long An,1982-1986

-         Bác sĩ Trưởng Khoa Nhi –Trưởng Phòng SKTE- TT Y Tế Quận 8-TP.HCM,1986-1992

-         Trợ lý Đối ngoại của Giám Đốc Sở Y Tế TP.HCM,1992-1998

-         Phó Giám Đốc TT Y Tế TT Y Tế Quận 8-TP.HCM,1988-1999

-         Phó Giám Đốc Viện Tim TP.HCM, 1999-2010

 Trình độ Chính trị và Ngoại ngữ:

      -          Đảng viên- Bí thư Chi bộ Viện Tim TP.HCM từ 1999-2010

      -          Bằng CAO CẤP lý  luận Chính trị  2002-2004

      -          Chứng chỉ  ADVANCED ENGLISH for HEALTH CARE PROFESSIONAL 1995- BARTON College, Melbourne Australia.

      -          Chứng chỉ Phiên dịch Anh văn CAO CẤP, 1996-1997

 

PGS.TS.BS PHẠM NGUYỄN VINH                    

Học vị :      Tiến sĩ
Học hàm : Phó Giáo sư
Chức vụ Chuyên môn Bệnh viện Tim Tâm Đức
                    Thành viên Hội đồng Quản trị NK IV

                                                                                                                                                Năm sinh : 1946                                  

 Chức vụ:

      -    Nguyên Phó Giám đốc Viện Tim TPHCM
 
      -    Giáo Sư thỉnh giảng Bộ môn dược lý  ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
 
      -    Phó Chủ Nhiệm Bộ môn Nội ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
 
      -    Phó chủ tịch Hội tim mạch TPHCM
 
      -    Ủy viên ban chấp hành Hội tim mạch Việt Nam
 
      -    Ủy viên Hội đồng khoa học Hội tim mạch Việt Nam
 
      -    Cố vấn Hội thông tim can thiệp Việt Nam
 
      -    Chủ tịch Phân hội siêu âm tim Việt Nam
 
Bằng cấp y khoa :
 
     -    Bằng Bác sĩ Y Khoa Sài gòn
 
     -    Bằng Tiến sĩ
 
     -    Chứng chỉ đào tạo chuyên sâu
 
Kinh nghiệm chuyên môn :
 
     -    1972 -1975 : BS Trưởng khoa Nội – BV Kiến Tường (Mộc Hóa)
 
     -    1978 - 1979: BS Phó khoa Tim Mạch – BV Nguyễn Tri Phương (TP.HCM)
 
     -    1979 - 1990: BS Trưởng khoa Tim Mạch – BV Nguyễn Tri Phương (TP.HCM)
 
     -    1990 - 1991: Tu nghiệp tại Pháp – BV Fochs và BV Necker Enfant Malade
 
     -    1991 – 08/2008: Phó Giám Đốc Viện Tim – TP.HCM; phụ trách Nội Tim Mạch
 
     -    Từ 08/2008 đến nay: Giám Đốc Chuyên môn – BV Tim Tâm Đức.

 

BS.CHU TRỌNG HIỆP

Học vị :     Thạc sĩ Y Khoa

Chức vụ : Giám Đốc chuyên môn phụ trách Ngoại khoa

                 Bệnh V iện Tim Tâm Đức

                 Thành viên Hội đồng Quản trị NK IV

                                                                                                                                                         Sinh năm 1966

Bằng cấp y khoa :

      -    Bằng Thạc sĩ Y khoa - Phẫu thuật- Đại Học Y Dược, TP.HCM – năm 1999

      -    Chứng chỉ phẫu thuật viên mạch máu do hội ADVASE 1994

      -    Chứng chỉ phẫu thuật ngoại tổng quát trường Đại Học Y Dược TP.HCM 1994

Kinh nghiệm chuyên môn:

      -    Phẩu thuật tim mạch lồng ngực BV Chợ Rẫy

      -    1996 – 2006: BS phẫu thuật viên tại Viện Tim TP.HCM

      -    2006 đến 6/2010: Phó Giám đốc BV Tim Tâm Đức.

 

BS.PHẠM BÍCH XUÂN

Học vị:    BS Chuyên Khoa I

Chức vụ: Giám Đốc Đối Ngoại

                                                                                                                                                Sinh năm:1958

Bằng cấp chuyên môn và quản lý:

      -    1981: tốt nghiệp BSYK Đại học Y Dược TP.HCM

      -    1986: tốt nghiệp Chương trình lý luận chính trị trung cấp trường lý luận chính trị tại chức, TP.HCM

      -    1988: tốt nghiệp chứng chỉ lớp nâng cao Tiếng anh của ĐH Tổng Hợp, TP.HCM

      -    1995: tốt nghiệp chứng chỉ Bồi dưỡng kiến thức công tác đối ngoại, trường Đào Tạo tại chức, TP.HCM

      -    1996: tốt nghiệp chứng chỉ Quản trị phát triển kinh doanh tại Malacca, Malaysia

      -    1998: Tốt nghiệp cử nhân Kinh tế, ĐH Kinh tế , TP.HCM

      -    2010: Chứng chỉ Quản trị Bệnh viện, trường Đại học Quản trị kinh doanh Singapore

 

Quá trình công tác:

      -    1981-1995: BS Bệnh viện Thống Nhất Bộ Y Tế

      -    1995-2005: VPĐD Johnson & Johnson Medical SA.Ince USA, TP.HCM

      -    2006-2009: Thành viên HĐQT Cty CP Bệnh viện Tim tâm Đức

                               PGĐ đối ngoại Bệnh viện Tim tâm Đức

                              GĐ phòng khám số 1 Bệnh viện Tim Tâm Đức

      -    2010 - nay: GĐ đối ngoại Bệnh viện Tim Tâm Đức

TS.BS.TÔN THẤT MINH

Học vị :    Tiến sĩ

Chức vụ : Giám Đốc Bệnh Viện Tim Tâm Đức

                                                                                                                                         Sinh năm: 1957

Chức vụ :

      -    Giám Đốc Bệnh Viện Tim Tâm Đức

      -    Phó chủ tịch Phân Hội Loạn nhịp Tim quốc gia

      -    Uỷ viên ban chấp hành Hội Tim mạch can thiệp TP Hồ Chí Minh

      -    Uỷ viên Ban chấp hành Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam

      -    Uỷ viên Ban chấp hành Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam

      -    Uỷ viên Ban chấp hành Hội Tim mạch TP Hồ Chí Minh

      -    Chủ tịch Hội Nhịp Tim Học Tp.HCM

      -    Uỷ viên ban chấp hành Hội Y Học Tp.HCM

      -    Member of APHRS and IHRS

 

Bằng cấp Y Khoa:

      -    Bác sĩ Y Khoa 1981

      -    Thạc sĩ Y Khoa 1996

      -    Tiến sĩ Y Khoa 2003

      -    Chứng chỉ Siêu âm Tim & Bệnh lý Tim mạch 2002

 

Kinh nghiệm chuyên môn:

      -    1981 – 1982 : Trường Ðại Học Y Khoa – Khoa Nội TM BV TW Huế.

      -    1984 – 1997 : BV Ðiện Biên Phủ TP Hồ Chí Minh

                                 Trưởng Khoa Cấp Cứu (1990-1997)

      -    1997 – 2007 : BV Thống Nhất TP Hồ Chí Minh. Nguyên Phó Giám Ðốc Trung Tâm Tim Mạch. (2004 – 2007)

      -    1999 : Tu nghiệp tại Pháp: BV Jeans Rostand & Boucicaut – Paris

      -    2000 - 2001 : Tu nghiệp tại National Heart Center - Singapore

      -    2007 - 4/2010 : Trưởng Khoa Nội Tim mạch – BV Tim Tâm Ðức.

      -    5/2010 : Phó Giám Đốc - Trưởng khối Nội - Trưởng Khoa Nội Tim mạch 1 – BV Tim Tâm Ðức.

BS.ĐINH ĐỨC HUY

Học vị :    Bác sĩ Y khoa

Chức vụ : Phó Giám Đốc Trưởng khoa Nội tim mạch 2

                Tim mạch can thiệp Bệnh viện Tim Tâm Đức

                                                                                                                                                             Sinh năm: 1974

Bằng cấp y khoa :

      -    1998: Bác sĩ Y khoa                                                       

   -    2000: Chứng chỉ Siêu âm tim và Bệnh lý tim mạch

   -    2005: Chứng chỉ Tim mạch can thiệp – Viện Tim Quốc gia Malaysia

Kinh nghiệm chuyên môn:

      -    1999 - 2000: Bác sĩ tổng quát- Trung tâm Y khoa Medic                                                   

      -    2001 - 2005: Bác sĩ tim mạch- Viện tim TPHCM

      -    2006 - 2010:  Bác sĩ trưởng khoa Tim mạch can thiệp- Bệnh viện tim Tâm Đức

      -    2010: Phó Giám Đốc- Trưởng khoa Tim mạch can thiệp- Bệnh viện tim Tâm Đức

 

 

Đường dây nóng

Cấp cứu tim mạch 24/24:

(84.8)5411.5411

Giải đáp thắc mắc trường hợp khẩn cấp:

0903.052432