tin tức
Bắt đầu lại kháng đông và dự hậu sau khi xuất huyết tiêu hóa nặng trên bệnh nhân rung nhĩ
13-11-2018

Bắt đầu lại kháng đông và dự hậu sau khi xuất huyết tiêu hóa nặng trên bệnh nhân rung nhĩ

Ngày đăng:  

4/12/2013

Tác giả:

Qureshi W, Mittal C, Patsias I, et al.

Nguồn:

Am J Cardiol 2013;Nov 25:[Epub ahead of print].

Câu hỏi nghiên cứu:

Dự hậu khi bắt đầu lại kháng đông ở những bệnh nhân xuất tiêu hóa khi đang uống thuốc kháng đông do rung nhĩ không có bệnh lý van thì như thế nào?

Phương pháp nghiên cứu:

Đây là một nghiên cứu đoàn hệ trên những bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa nặng khi đang uống warfarrin. Bệnh nhân được đưa vào phân tích nếu warfarin được ngưng tối thiểu 2 ngày. Thời gian cho đến khi có biến cố được phân tích để khảo sát mối liên quan giữa việc bắt đầu lại warfarin và xuất huyết tiêu hóa tái phát, thuyên tắc huyết động mạch và tử vong.

Kết quả:

Trong số 1,329 bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa, warfarin được bắt đầu lại trong 653 người. Việc dùng lại warfarin đi kèm với giảm tỉ lệ huyết khối thuyên tắc (hazard ratio [HR], 0.71; 95% confidence interval [CI], 0.54-0.93; p = 0.01) và giảm tỉ lệ tử vong (HR, 0.67; 95% CI, 0.56-0.81, p < 0.0001), nhưng không giảm tỉ lệ xuất huyết tái phát (HR, 1.18; 95% CI, 0.94-1.10; p = 0.47). Những bệnh nhân bắt đầu lại kháng đông sớm trong vòng 7 ngày sau xuất huyết tiêu hóa có nguy cơ xuất huyết tiêu hóa tái phát cao hơn.

Kết luận:

Tác giả kết luận rằng việc dùng lại warfarin sau 7 ngày so với thời điểm xuất huyết tiêu hóa nặng đi kèm với cải thiện tỉ lệ sống còn và giảm tỉ lệ huyết khối thuyên tắc mà không làm tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa tái phát

Nhận xét:

Mặc dù bị hạn chế do thiết kế hồi cứu và là kinh nghiệm ở một trung tâm đơn lẻ, phân tích trên đã cung cấp thông tin có giá trị về dự hậu đi kèm với việc sử dụng warfarin sau xuất huyết tiêu hóa nặng. Các tác giả quan sát thấy khoảng phân nửa số bệnh nhân không bắt đầu lại warfarin sau xuất huyết nặng, mặc dùng việc dùng kháng đông trở lại đi kèm với dự hậu tốt hơn. Phân tích này gợi ý rằng warfarin dùng lại tốt nhất là sau 7 ngày so với thời điểm xuất huyết tiêu hóa nặng sẽ cải thiện dự hậu mà không làm tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa tái phát.

 

BS.Đỗ Văn Bửu Đan dịch 

 

Đường dây nóng

Cấp cứu tim mạch 24/24:

(84.8)5411.5411

Giải đáp thắc mắc trường hợp khẩn cấp:

0903.052432