tin tức
MRI với máy tạo nhịp, máy khử rung cấy được: An toàn, một số vấn đề nhỏ theo Đăng Ký Sổ Bộ MagnaSafe
07-11-2018

Heart Rhythm Society (HRS) 33rd Annual Scientific Sessions

MRI với máy tạo nhịp, máy khử rung cấy được: An toàn, một số vấn đề nhỏ theo Đăng Ký Sổ Bộ MagnaSafe

Tác giả: Steve Stiles

Ngày đăng: 10/5/2012

Ngày 10/5/ 2012 (Boston, Massachusetts) — Các phát hiện tạm thời từ Đăng ký Sổ Bộ MagnaSafe cho thấy không có vấn đề quan trọng về an toàn ngoại trừ một số thay đổi trong lập trình và thay đổi trở kháng thoáng qua trong khi chụp cộng hưởng từ (MRI) ngoài vùng ngực ở bệnh nhân đặt máy tạo nhịp và máy khử rung cấy được (ICD).

Không có trường hợp tử vong, hỏng thiết bị tim, di lệch hộp tạo xung hoặc điện cực, mất dẫn hoặc tự cài đặt lại máy do chụp MRI với cường độ 1,5T.

Ít có ý nghĩa rõ ràng hơn, theo bác sĩ Debra Doud (Scripps Clinic, La Jolla, CA), người trình bày phân tích ở Heart Rhythm Society 2012 Scientific Sessions, là thay đổi điện thế pin được nhận thấy ở 12% máy ICD và thay đổi thông số của máy được nhận thấy ở 1/10 bệnh nhân có máy tạo nhịp và 1/3 bệnh nhân có ICD. 

Bác sĩ Debra Doud

 

"Chúng ta không thể nói liệu những thay đổi này có ý nghĩa lâm sàng không," bà nói với heartwire . Chúng ta it được biết về biến đổi thông thường của những thông số này trong 15-45 phút, khoảng thời gian cần để hoàn tất chụp MRI. Vì vậy, những điều thấy được có thể trong khoảng bình thường. Bà nói điều quan trọng là không có hậu quả về lâm sàng hay những ảnh hưởng nghiêm trọng đến thiết bị.

Kết quả của MagnaSafe là dựa trên 1/3 đầu của 1500 bệnh nhân dự kiến tuyển lựa vào nghiên cứu quan sát tiền cứu nhằm làm rõ những quan ngại hoặc nguy cơ nếu có của chụp MRI trên lâm sàng ở những bệnh nhân được đặt máy kiểm soát nhịp tim “không phù hợp MRI”: phần lớn không được thiết kế chuyên biệt để tương thích với MRI.

Ít có vấn đề quan trọng của thiết bị được thấy khi chụp MRI gợi ý rằng nhu cầu thiết kế ICD chuyên biệt cho “MRI-an toàn” là rất hạn chế.

Nhưng liệu có hay không những tiện lợi của các thiết bị như vậy, “vẫn còn một số lớn bệnh nhân với thiết bị không phù hợp MRI có nhu cầu chụp MRI vì lý do nào đó. Và chắc chắn (tiến hành chụp MRI) sẽ an toàn hơn việc lấy điện cực ra và đặt một thiết bị phù hợp MRI cho bệnh nhân vốn đã có sẵn thiết bị.”

Phân tích bao gồm 500 người lớn ở 12 trung tâm, được đặt máy tạo nhịp hoặc ICD sau năm 2001 và có “chỉ định lâm sàng rất cần thiết” phải chụp MRI ngoài lồng ngực. Những người không phụ thuộc máy tạo nhịp được bất hoạt chức năng tạo nhịp của thiết bị và những người phụ thuộc máy được lập trình sang chế độ không đồng bộ. Chế độ tạo nhịp và sốc được bất hoạt ở bệnh nhân có ICD không phụ thuộc máy tạo nhịp.

"Một nhóm bệnh nhân bị loại khỏi nghiên cứu là những người có ICD và phụ thuộc tạo nhịp," bác sĩ Doud nói, bởi vì thiết bị của một số nhà sản xuất không cho phép bất hoạt chức năng ICD mà không tắt chức năng tạo nhịp.

Thiết bị được kết nối trước và sau chụp, trong đó bao gồm 40% chụp cột sống, 30% chụp não và 5% chụp bụng hoặc hố chậu.

Quan sát ghi nhận:

  • 4 bệnh nhân xuất hiện cơn rung nhĩ ngắn tự chấm dứt trong lúc chụp, bao gồm những bệnh nhân có tiền căn rung nhĩ kịch phát ghi nhận được và một bệnh nhân không có tiền căn rung nhĩ.
  • Có 2 trường hợp, một số cài đặt chuyển về cài đặt mặc định trong lúc chụp; sau chụp được lập trình lại bằng tay về trạng thái trước chụp.
  • Có 2 trường hợp cài đặt điện lại một phần.
  • Giảm điện thế pin ít nhất 0.04V ở 1% bệnh nhân máy tạo nhịp và 12% ICD; thay đổi kháng trở ≥50 ohms ở điện cực tạo nhịp ở 3% máy tạo nhịp và 5% máy ICD cùng với thay đổi trở kháng ít nhất 3 ohms ở điện cực sốc trong 18% ICD.
  • Giảm ít nhất 25% biên độ sóng R ở 3% máy tạo nhịp và ICD; nhưng không có giảm biên độ sóng P hoặc R ở mức ≥50%.
  • Thay đổi ít nhất một thông số thiết bị xảy ra ở 11% máy tạo nhịp và 32% ICD.

Bác sĩ Doud nói trong thực hành ở trung tâm của bà, chụp MRI ngực hoặc thậm chí MRI tim được thực hiện thường quy ở bệnh nhân có máy tạo nhịp và ICD thông thường. Nhưng những bệnh nhân có đặt máy cần chụp MRI ngực hoặc tim bị loại khỏi MagnaSafe " theo yêu cầu của FDA."

 

( http://www.medscape.com/viewarticle/763606 )

BS.Trần Nhân Tuấn dịch

Đường dây nóng

Cấp cứu tim mạch 24/24:

(84.8)5411.5411

Giải đáp thắc mắc trường hợp khẩn cấp:

0903.052432