tin tức
Tài liệu họp Đại Hội Cổ Đông thường niên 2019
09-04-2019

 TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019


1.THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2019


2.BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018


3.THỂ LỆ BẦU CỬ


4.GIẤY UỶ QUYỀN

 

Đường dây nóng

Cấp cứu tim mạch 24/24:

(84.8)5411.5411

Giải đáp thắc mắc trường hợp khẩn cấp:

0903.052432